Wsparcie finansowe

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji i Kultury Dziesiątka

Ul. Podlaska 4

60-623 Poznań

95 1020 4027 0000 1902 0493 5773

“Busola to roztropność, która stale pomaga nam korygować nasz kurs, często radzimy się jej gdy gubimy się (…) Prowadzi nas do celu, pomaga nam wypełniać naszą misję.” - “Masters of Our Destiny” N. Chinchilla, M. Moragas